Za kulisami

Tutaj będą pojawiać się zdjęcia niestylizowane. Od zaplecza, produkty w trakcie tworzenia. Moja praca i pracownia. Wiem, że wiele z Was lubi oglądać taki backstage, dlatego będę się starała go pokazywać.

Część mojego włóczkowego zaopatrzenia
Kilka moich produktów
... I jeszcze parę produktów